Jdi na obsah Jdi na menu

Řád veřejného pohřebiště

19. 4. 2016

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

řád pohřebiště 2018-19.pdf

Rada města Šluknov ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve zněnípozdějších předpisů schválila tento Řád veřejného pohřebiště města dne 20.08.2018, podčíslem usnesení 27/112R/2018. 

Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že v průběhu roku 2019 dojde k vypovězení všech stávajících smluv z důvodu schválení nové smlouvy Radou města Šluknova dne 3.9.2018 pod číslem usnesení 17/113/R/2018.