Jdi na obsah Jdi na menu

Využití kompostárny

19. 4. 2016

Kompostárna je zařízením k výrobě kompostu.

Klasickou technologií kompostování je kompostování v tzv. pásových hromadách.
Bioodpady jsou po nadrcení formovány obvykle pomocí čelního nakladače do podélné
hromady, která je následně aerována pomocí překopávače. Současná legislativa
ČR umožňuje takto kompostovat pouze odpady rostlinného původu bez obsahu živočišné
složky.
Kompostárna využívá ke zpracování BRO technologii kompostování
v pásových hromadách na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše (zpevněná asfaltová plocha).
Přivezené BRO jsou po zvážení na mostové váze složeny na zabezpečené ploše,
v případě potřeby je provedena jemná dezintegrace drtičem či štěpkovačem a zpracovávané
suroviny jsou podle předem určené surovinové skladby založeny pomocí čelního nakladače
do pásové hromady.
Překopávání kompostu je zabezpečeno samojízdným překopávačem. Během kompostovacího
procesu se v předepsaných intervalech měří teplota kompostu a vlhkost.
Neopomenutelnou součástí kompostárny s vodohospodářsky zabezpečenou plochou je vodní
jímka, ze které je podle potřeby využívána voda na zavlažování zpracovávaných BRO.

Doba zpracování BRO je zhruba 8 týdnů do výsledného kompostu.

 

BRO - Biologicky rozložitelný odpad