Jdi na obsah Jdi na menu

Provozní doba

19. 4. 2016

Provozní doba

 

PO 8,00-13,00

ÚT 8,00-12,00  12,30-17,00

ST 8,00-12,00  12,30-17,00

ČT 8,00-13,00

8,00-12,00  12,30-17,00

SO 8,00-12,00  12,30-14,00

 

 

Sběrný dvůr slouží občanům města Šluknov a rovněž tak obyvatelům přilehlých obcí Císařský, Království, Kunratice, Nové Hraběcí a Rožany.

Sběrný dvůr odpadů o kapacitě 70t je vybaven nájezdovou rampou pro automobily či jiné prostředky (osobní vleky, káry apod.), kam je možno nad úrovní terénu pohodlně vhazovat odpady do velkoobjemových kontejnerů na jednotlivé odpady, které jsou zároveň zastřešeny.

Celkem se jedná o šest kontejnerových stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich kategorií (objemný odpad, stavební suť, plastové obaly, tráva a listí, větve, dřevo).   Obyvatelé města mohou zdarma do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své domácnosti, příkladem mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, objemné lepenkové), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností, jakými jsou lednice, televize, mikrovlnky, které jsou umisťovány do speciálních kontejnerů. Sběrný dvůr je vybaven i potřebnými sběrnými nádobami na nebezpečný odpad (plechovky od barev, zbytky barev, vyjetý olej, eternit, zářivky, atd….)

Biologický odpad jako je tráva, listí, větve budou ukládány do kontejneru ve sběrném dvoře a následně převezen na nově otevřenou kompostárnu (provoz od března 2015). Příjem většího objemu trávy nebude možný ve sběrném dvoře, ale přímo na kompostárně.

Ukládání odpadů do sběrného dvora je zdarma pro všechny občany, kteří mají ve městě své trvalé bydliště a kteří uhradili roční místní poplatek za odpady.

Zpoplatněno je ukládání nebezpečného odpadu katalogové číslo 170601 izolační materiál s obsahem azbestu (eternit).

Od 1.5.2019 je nově zpoplatněn veškerý stavební odpad z drobných stavebních úprav domu či bytu, stavební suť, výkopová zemina a pod.

Vše co je potřeba vědět o odpadech. ZDE

 

Ve sběrném dvoře Vás ráda obslouží paní Hlavsová Jitka.