Jdi na obsah Jdi na menu

Rekonstrukce sběrného dvora

19. 4. 2016

Projekt, realizovaný v letech 2010 - 2011, byl spolufinancován Evrposkou unií – Fondem soudržnosti s Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Realizací tohoto projektu dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 247 t/rok.

 

Celkové uznané náklady na akci činily 8 604 165 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 7 313 540 kČ (85%). Příspěvek SFŽP ČR 430 208 Kč (5%) a příspěvek města Šluknov 860 417 Kč (10%).

 

Celá investiční akce byla rozdělena do dvou částí:

1) Stavební část:

vybudování deš´tové kanalizace, zastřešení sběrného dvora, osazení lapolu, vybudování veřejného osvětlení, asfaltování, zpevnění ploch.

2) Technologická část:

vybavení sběrného dvora, drobné zařízení, nádoby na odpady, označení jednotlivých částí sběrného dvora

 

Řídící orgány: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Příjemce dotace: Město Šluknov