OTEVŘENO: ST 6:00 - 14:30 412 386 202objednavky@ts-sluknov.cz

Kompostárna

Když nevíte kam s posečenou trávou, ořezanými větvemi nebo spadaným listím.

Kompostárna
Zařízení k výrobě rekultivačního kompostu

Kompostárna

Klasickou technologií kompostování je kompostování v tzv. pásových hromadách.
Bioodpady jsou po nadrcení formovány obvykle pomocí čelního nakladače do podélné hromady, která je následně aerována pomocí překopávače. Současná legislativa ČR umožňuje takto kompostovat pouze odpady rostlinného původu bez obsahu živočišné složky.
Kompostárna využívá ke zpracování BRO technologii kompostování v pásových hromadách na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše (zpevněná asfaltová plocha). Přivezené BRO jsou po zvážení na mostové váze složeny na zabezpečené ploše, v případě potřeby je provedena jemná dezintegrace drtičem či štěpkovačem a zpracovávané suroviny jsou podle předem určené surovinové skladby založeny pomocí čelního nakladače do pásové hromady.
Překopávání kompostu je zabezpečeno samojízdným překopávačem. Během kompostovacího procesu se v předepsaných intervalech měří teplota kompostu a vlhkost. Neopomenutelnou součástí kompostárny s vodohospodářsky zabezpečenou plochou je vodní jímka, ze které je podle potřeby využívána voda na zavlažování zpracovávaných BRO.

Doba zpracování BRO je zhruba 8 týdnů do výsledného kompostu.
(BRO - Biologicky rozložitelný odpad)

Provozní doba kompostárna a sběrný dvůr

Kdy je možnost odevzdat objemný i biologický odpad

Letní provoz (březen - říjen)

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Úterý ZAVŘENO  
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek ZAVŘENO  
Pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

 

Zimní provoz (listopad - únor)

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Úterý ZAVŘENO  
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Čtvrtek ZAVŘENO  
Pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Patří sem

 • Zbytky ovoce, zeleniny, spadané ovoce
 • Slupky, skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • Čajový a kávový odpad
 • Drny, mech, listí
 • Posečená tráva
 • Větvičky, zvadlé květiny
 • Zemina z květináčů, shrabky ze záhonů
 • Piliny, hobliny
 • Seno, sláma

Nepatří sem

 • Obaly kompozitní, kovové, plastové, papírové a sklo
 • Stavební odpad
 • Textilní materiál
 • Převařené zbytky z jídel, maso, kosti, kůže
 • Exkrementy, hnůj
 • Popel z uhlí
 • Uhynulá zvířata
 • Tekutý odpad
 • Jedlé oleje
 • Použité pleny
 • Znečištěné piliny
 • Mléčné produkty
 • Cigaretový popel a nedopalky
 • Obsah sáčků z vysavačů
 • Časopisy

Ceník kompostárny

Soubory ke stažení

clanky11636/cenik_obcane_odpady_od_1.1.2024.pdf1 012 kBCeník odpady SD - občané ŠluknovaVloženo: 23. 01. 2024, 13:37h
clanky11636/cenik_podnikatelske_odpady_od_1.5.2024.pdf640 kBCeník odpady SD - podnikatelé a občané jiných městVloženo: 30. 04. 2024, 08:30h