OTEVŘENO: PÁ 6:00 - 14:30 412 386 202objednavky@ts-sluknov.cz

Sběrný dvůr

Sem patří jakýkoliv objemný komunální odpad, nebezpečné chemikálie, stavební suť a nebo elektroodpad.

Sběrný dvůr
Místo pro váš odpad v areálu kompostárny, kapacita 90t

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží občanům města Šluknov a rovněž tak obyvatelům přilehlých obcí Císařský, Království, Kunratice, Nové Hraběcí a Rožany. Sběrný dvůr odpadů o kapacitě 90t je částečně vybaven nájezdovou rampou pro automobily či jiné prostředky (osobní vleky, káry apod.), kam je možno nad úrovní terénu pohodlně vhazovat odpady do velkoobjemových kontejnerů na jednotlivé odpady, které jsou zároveň zastřešeny.

Jedná se o kontejnerové stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich kategorií (stavební suť, plastové obaly, tráva a listí, větve, dřevo). Obyvatelé mohou do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své domácnosti, příkladem mohou být vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností, jakými jsou lednice, televize, mikrovlnky, které jsou umisťovány do speciálních kontejnerů. Sběrný dvůr je vybaven i potřebnými sběrnými nádobami na nebezpečný odpad (plechovky od barev, zbytky barev, vyjetý olej, eternit, zářivky, atd.). Zpoplatněná je suť, eternit, bio odpad a nebezpečný odpad.

Nově nejdete sběrný dvůr v areálu kompostárny ve Šluknově.

Podnikatelé a fyzické osoby z okolních obcí mají i nadále možnost do sběrného dvora dovést i objemný odpad, v tomto případě, je nutné uhradit poplatek dle ceníku za odpad.

 

více

Provozní doba kompostárna a sběrný dvůr

Kdy je možnost odevzdat objemný i biologický odpad

Letní provoz (březen - říjen)

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Úterý 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

 

Zimní provoz (listopad - únor)

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Úterý 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Podmínky pro občany

Objemný odpad je možné odevzdat zdarma a to 500 kg za domácnost a rok na základě odpadové karty. Platí pouze pro občany. Zpoplatněno je ukládání nebezpečného odpadu katalogové číslo 170605 izolační materiál s obsahem azbestu (eternit). Zpoplatněn je rovněž veškerý stavební odpad z drobných stavebních úprav domu či bytu, stavební suť, výkopová zemina, ...

Od 1. dubna 2021 dochází k výrazné změně v nakládání s objemnými odpady ve Šluknově.