OTEVŘENO: ÚT 6:00 - 14:30 412 386 202objednavky@ts-sluknov.cz

Sběrný dvůr

Sem patří jakýkoliv objemný komunální odpad, nebezpečné chemikálie, stavební suť a nebo elektroodpad.

Sběrný dvůr
Místo pro váš odpad v areálu TS, kapacita 70t

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží občanům města Šluknov a rovněž tak obyvatelům přilehlých obcí Císařský, Království, Kunratice, Nové Hraběcí a Rožany. Sběrný dvůr odpadů o kapacitě 70t je vybaven nájezdovou rampou pro automobily či jiné prostředky (osobní vleky, káry apod.), kam je možno nad úrovní terénu pohodlně vhazovat odpady do velkoobjemových kontejnerů na jednotlivé odpady, které jsou zároveň zastřešeny.

Celkem se jedná o šest kontejnerových stání na nejrůznější druhy odpadů podle jejich kategorií (objemný odpad, stavební suť, plastové obaly, tráva a listí, větve, dřevo). Obyvatelé mohou do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své domácnosti, příkladem mohou být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, objemné lepenkové), vyřazená elektrická a elektronická zařízení z domácností, jakými jsou lednice, televize, mikrovlnky, které jsou umisťovány do speciálních kontejnerů. Sběrný dvůr je vybaven i potřebnými sběrnými nádobami na nebezpečný odpad (plechovky od barev, zbytky barev, vyjetý olej, eternit, zářivky, atd.). Občané města Šluknov mohou přivést denně ZDARMA 1 vlek (vozík) s odpadem. Zpoplatněná je suť, eternit, bio odpad a nebezpečný odpad. Také je možnost sem odvézt odpad z okolních obcí, v tomto případě, je nutné uhradit poplatek dle ceníku za odpad.

Biologický odpad (tráva, listí, větve) může být ukládán do kontejneru ve sběrném dvoře a následně převezen na kompostárnu. Příjem většího objemu trávy není možný ve sběrném dvoře, ale přímo na kompostárně.

více

Provozní doba sběrného dvora

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00
Úterý - -
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek - -
Pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00 12:30 - 14:00

 

Ve sběrném dvoře Vás ráda obslouží paní Hana Hlavsová.

☎ 775 284 574 | ✉ odpady@ts-sluknov.cz

Podmínky pro občany

Ukládání odpadů do sběrného dvora je zdarma pro všechny občany, kteří mají ve městě své trvalé bydliště a kteří uhradili roční místní poplatek za odpady. Zpoplatněno je ukládání nebezpečného odpadu katalogové číslo 170605 izolační materiál s obsahem azbestu (eternit). Zpoplatněn je rovněž veškerý stavební odpad z drobných stavebních úprav domu či bytu, stavební suť, výkopová zemina, ...

Od 1.6.2020 je zpoplatněn odběr BIO odpadu:

  • Tráva, listí, sláma, zemina, štěpka, kůra: 4,50 Kč / 10 kg
  • Větve: 5,50 Kč/ 10 kg
  • Bioodpad obsahující kuchyňský bioodpad: 6 Kč/10 kg